HPG, MDG, NBB, HBC, DHT, TPP, MPT, VC6, THB, SGD: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

0
140

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Quỹ ngoại Norges Bank đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 37.086.177 cp (tỷ lệ 1,746%) xuống 36.586.177 cp (tỷ lệ 1,722%) và đồng thời giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 16 nhà đầu tư liên quan từ 106.584.430 cp (tỷ lệ 5,010%) xuống 106.084.430 cp (tỷ lệ 4,986%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 14/3/2019.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP Đầu tư xây dựng 3-2 (C32) đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch C32 sở hữu 2.985.150 cp (tỷ lệ 28,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 211/3 đến 5/4/2019.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM đã mua 1.587.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 45.177.752 cp (tỷ lệ 45,03%) lên 46.764.752 cp (tỷ lệ 46,61%). Giao dịch thực hiện ngày 14/3/2019.

Tiếp đó ngày 15/3 CII mua thêm 1.464.840 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 48.229.592 cp (tỷ lệ 48,07%).

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Lê Quang Vũ, em trai ông Lê Quốc Duy, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 195.000 cp (tỷ lệ 0,1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/3 đến 20/4/2019.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ông Lê Xuân Thắng, ủy viên HĐQT, đăng ký bán 900.000 cp trong tổng số 1.576.845 cp (tỷ lệ 8,37%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 22/3/2019.

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP): Bà Nguyễ Thị Thắm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 325.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 707.000 cp (tỷ lệ 5,35%). Giao dịch thực hiện ngày 20/11/2019.

CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT): Ông Nguyễn Viết Tùng, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 2,45 triệu cp (tỷ lệ 16,33%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/3/2019.

CTCP Xây dựng và Đầu tư Vision (VC6): Ông Hoàng Hoa Cương, Tổng Giám đốc, đăng ký chuyển nhượng 160.000 cp trong tổng số 1.317.688 cp (tỷ lệ 16,47%) đang sở hữu. Đây là việc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác Nhật Maeda Corporation. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/3 đến 18/4/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VC6, cùng thời gian, ông Trần Văn Khánh, Phó TGĐ, đăng ký chuyển nhượng 160.000 cp trong tống số 1.347.815 cp (tỷ lệ 16,848%) đang sở hữu. Ông Đỗ Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển nhượng 160.000 cp trong tổng số 621.254 cp (tỷ lệ 7,766%) đang sở hữu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó TGĐ, đăng ký chuyển nhượng 160.000 cp trong tổng số 405.965 cp (tỷ lệ 5,076%) đang sở hữu và ông Nguyễn Phấn Tuấn, Phó TGĐ, đăng ký chuyển nhượng 160.000 cp trong tổng số 579.300 cp (tỷ lệ 7,241%) đang sở hữu. Tất các các giao dịch này đều là chuyển nhượng cho đối tác Nhậy Bản.

CTCP Bia Hà Nội Thanh Hóa (THB): Quỹ ngoại Barca Global Master Fund L.P đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 423715 cp (tỷ lệ 3,71%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/3/2019.

CTCP Sách giáo dục tại TPHCM (SGD): CTCP Viễn thông tín hiệu đường sắt đăng ký bán 395.600 cp (tỷ lệ 9,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/3 đến 17/4/2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here